Contact

Kiezen voor 360virtueelrondkijken is kiezen voor kwaliteit en betrokkenheid.

Neem gerust contact op als je een 360° virtuele tour wilt laten maken. 

Photoworkx
Zoutkeetsingel 9
2512 HL Den Haag

m. 0652 405 494

e-mail: mail@photoworkx.nl

Photoworkx

“Op alle rechtsbetrekkingen van Photoworkx zijn de Algemene Voorwaarden   General Terms and Conditions
van de DuPho, (Dutch Professional Photographers)  augustus 2016 van toepassing, welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld.”

Alle foto’s op deze site zijn “copyright Photoworkx”, alle rechten zijn voorbehouden.
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën
of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.